خدمات خبری

تامین عکس ،اعزام عکاس

  به  طورمعمول آژانس از طریق مختلف اقدام به تأمین تصاویر خبری روز می نماید.لذا اعضا می توانند با خرید آنلاین عکس ،نیازهای خود را مرتفع سازند.

 چنانچه اعضای تصویرنت عکسی را نیاز داشته باشد که در آرشیو تصویرنت موجود نباشد می توانند درخواست آنرا  بصورت تلفنی ،چت و یا ایمیل به تصویرنت اعلام نمایندوهمکاران مشغول در بخش پشتیبانی در اسرع وقت نسبت به تأمین عکس مورد نیاز با قیمت مناسب اقدام می نمایند.

اعضای تصویرنت می توانند پیشاپیش آفیش برنامه های مورد نیاز خود را پیشنهاد نمایند تا تصویرنت با اعزام عکاس به این برنامه ها را تدارک ببیند. در این حالت عکس های تولیدی متعلق به تصویرنت است و اعضا می توانند پس از بارگذاری عکس ها آنها را خریداری کنند.                  

تأمین عکاس

تصویر نت آمادگی دارد با عقد قرارداد به روش های زیر برنامه های سفارشی اعضا را پوشش تصویری بدهد:

*اعزام عکاس به برنامه ای مشخص به صورت حق التصویر

*اعزام عکاس به صورت ساعتی یا روزانه

*تولید عکس بصورت پروژه ای

مالکیت مادی عکس ای که به این روش تولید میشود متعلق به سفارش دهنده است.این مالک میتواند بر اساس توافقاتی که با تصویرنت انجام میدهد این تصاویر را جهت فروش بر روی سایت آژانس بارگذاری نموده کسب درآمد کند.

تأمین درگاه فروش عکس

تصویرنت آمادگی دارد با عقد قرارداد با رسانه ها/موسسات،روابط عمومی ها و یا هر شخصیت حقوقی یا حقیقی، به دو روش زیر امکان فروش بر خط مجموعه عکس های آنان را فراهم آورد:

*اختصاص فضای اشتراک گذاری در سایت تصویرنت

در این روش مالک عکس عکس به عنوان یکیاز منایع تأمین محتوا در سایت تصویرنت معرفی می شود.به این ترتیب وی می تواند عکس های خود را در سایت تصویرنت بارگذاری کند.

اولین مزیت این روش حضور در بورس خرید و فروش عکسی است که توسط تصویر نت مهیا شده و امید به فروش عکس و کسب درآمد را برای مالک آن افزایش می دهد.

از دیگر مزایای این روش کاهش هزینه ای فنی و نگهداری است .این خدمات به صورت خودکار از سوی تصویرنت ارائه می گردد و پیوسته مشتریان از امکانات جدیدی که به تصویر نت اضافه میگردد بهره مند خواهند شد.

خدمات خبری