نرم افزار برگزاری جشنواره

نرم افزار برگزاری جشنواره :

این نرم افزار با هدف برگزاری جشنواره های مختلف با محوریت مدیریت دریافت آثار و داوری آثار گروه های مختلف راه اندازی شده است .

مهمترین  امکانات و قابلیت های  این نرم افزار به شرح زیر می باشد :

-مدیریت کاربران

-مدیریت منابع ارسال آثار

-تعداد آتار داوری هر داور به تفکیک گروه های تعیین شده

-مدیریت مراحل جشنواره

-امکان اعمال کنترل سامانه شامل :

 • عضویت کاربر جدید
 • ارسال اثر
 • ویرایش اثر ارسال شده
 •  پذیرش اثر
 • تعداد آثار کاربر به تفکیک نوع آن برای کاربر
 •  تعداد داوری هر اثر در مراحله اول
 •  ابتدا و انتهای تاریخ ارسال آثار
 •  مدت زمان قفل اثر
 • حداکثر حجم فایل
 •  فعالیت انواع کاربران تعریف شده در سیستم
 • امکان نمایش اخبار و مطالب در قالب دلخواه بر روی سایت

-گزارشات جامع شامل :

 • گزارشات کاربران
 • گزارشات وضعیت کلی آثار
 • گزارش کامل آثار بر اساس گروه به تقکیک نوع آثار ،تعداد و وضعیت آنها ...
 • گزارش وضعیت آثار مربوط به مکانهای مختلف (استانها یا شهرها یا ...)
 • گزارش وضعیت داوران